fb_img_1518806343722_408377862

Men zegt vaak dat luidsprekers de belangrijkste schakel zijn in een HiFi-installatie. Dat is slechts ten dele waar. Beter is het te spreken over de moeilijkste schakel. Want ga maar na; u bent niet altijd in staat om de luidsprekers op de ideale plek te positioneren in een ruimte als de woonkamer, dat wil zeggen in een gelijkbenige of gelijkzijdige driehoek tussen het luidsprekerpaar aan de ene kant en de luisterpositie er tegenover. Je moet rekening houden met de wensen van de huisgenoten en de inrichting van diezelfde woonkamer, tenzij je in de gelegenheid bent om een aparte muziekkamer er op na te houden…

 Daarnaast is het zaak dat de luidsprekers geen of nauwelijks 'last' van reflecties van zowel zijmuren, plafond en vloer mogen ondervinden. Deze reflecties verstoren immers het directe geluid dat uit de luidsprekers moet komen. Zeker in een akoestisch 'harde' kamer - weinig meubilair en stoffering - spelen deze reflecties een uitermate storende rol in het genieten van muziek. Die hardheid van de kamer is trouwens gemakkelijk te duiden als u en uw huisgenoten veel galm ondervinden tijdens de conversatie.

In de drie artikelen die u aan kunt treffen op deze site wordt dieper ingegaan op de specifieke problematiek, maar voor nu eerst een paar praktische tips.

  1. leg een dik kleed vóór de luidsprekers
  2. zet de luidsprekers niet te dicht tegen de zijwanden in de kamer (maar ook niet achter de bank…)
  3. plaats de luidsprekers niet verder dan drie meter uit elkaar
  4. ga niet dicht op de tegenoverliggende wand zitten luisteren - de meest voorkomende 'fout': luidsprekers op de lange wand en de bank aan de wand er tegenover
  5. bel mij voor advies
© 2018 Quad-Raad B.V. Alle rechten voorbehouden.